Bakelit® - najstarsze tworzywo termoutwardzalne

Bakelit® jest specjalnym tworzywem sztucznym, który powszechnie używany jest w przemyśle elektrotechnicznym. Produkt ten posiada liczne właściwości, za sprawą których łatwo poddamy go obróbce mechanicznej. To materiał elektroizolacyjny, cechujący się nierozpuszczalnością oraz wysoką odpornością chemiczną.
Cechy wyróżniające Bakelit®:

  • jest odporny na podwyższoną temperaturę
  • posiada dużą stabilnośc kształtów
  • jest odporny na chemikalia
  • charakteryzuje się odpornością elektryczną
  • może pracować w oleju
  • jest łatwo obrabialny mechanicznie

Bakelit® jest obecnie produkowany tylko w postaci płyt. Płyty wykonane z tworzywa Bakelit® posiadają bardzo ciemno brązowy kolor. Dzięki wysokiej odporności elektrycznej, znalazł szerokie zastosowanie jako tworzywo konstrukcyjne w przemyśle elektroenergetycznym głównie jako materiał elektroizolacyjny.

Bakelit® - normy / oznaczenia

norma IEC 893 PFCP201 PFCP202 PFCP206
norma NEMA X, XP XX XXXP
norma DIN 7735 HP2061 HP2061.5 HP2062.8
oznaczenia IZO-ERG PCF-2 PCF-e PCF-3

Bakelit® - właściwości fizyczne

własność jednostka miary PFCP201 PFCP202 PFCP206
gęstość [g/cm3] 1,3 - 1,4 1,3 - 1,4 1,3 - 1,4
wskażnik temperaturowy Ti [oC] 120 120 120
chłonność wody
dla gr. 3 mm
[mg] 550 260 90
palność - - -
nośnik papier
żywica fenolowa

Bakelit® - właściwości mechaniczne

własność jednostka miary PFCP201 PFCP202 PFCP206
naprężenia niszczące przy
zginaniu w tem. 20oC
[MPA] 135 120 80
moduł elastyczności [MPa] 7 x 103
naprężenia zwrywające [MPa] 120 120 70
naprężnia niszczące
prostopadle do warstw
[MPa] 300 300 250
wytrzymałość na ścinanie
równolegle do warstw
[MPa] 10 10 20
siła rozrywająca płytę
PN-57/C89057
[daN] 190 190 190
naprężenia niszczące
przy ściskaniu równolegle
do warstw PN-83/C-89031
[MPa] 100 100 -

Bakelit® - właściwości elektryczne

własność jednostka miary PFCP201 PFCP202 PFCP206
wytrzymałość dielektryczna
(20-s) w oleju 90oC
- prostopadle do warstw
- równolegle do warstw


[kV/3mm]
[kV/25mm]


-
-


39
60


25
25
porównawczy wskaźnik odporności
na prądy pełzające (CTI)
100 100 100
rezystancja po zanurzeniu w wodzie [MOhm] - - 1x103
1-min. próba napięciowa
w oleju 90oC PN-86/E04404
- prostopadle do warstw (3mm)
- równolegle do warstw


[kV]
[kV]


10
10


40
40


15
-

gatunek Bakelit® zalecane zastosowanie Bakelit®
PFCP201 zastosowania konstrukcyjne - elektryczne niskonapięciowe, posiada dobre właściwości mechaniczne, jest łatwo wykrawalny
PFCP202 płyty elektrotechniczne do pracy w powietrzu o normalnej wilgotnosci i oleju transformatorowym w urządzeniach wysokonapięciowych dobre właściwości dielektryczne, mniejsz chłonność wody
PFCP206 zastosowania elektronice i energetyce, bardzo dobra stailność własności dielektrycznych w wysokiej wilgotności, łatwość wykrawnia

Statyczne zastosowanie konstrukcyjne : Bakelit® PFPC znajduje zastosowanie także w szeregu statycznych konstrukcjach jako płyty bazowe rozdzielniach elektroenergetycznych
format płyty Bakelit® dostępne grubości
1000x1000 ± 50 mm
1000x2000 ± 50 mm
0,3 ÷ 80 mm
1250x1350 ± 50 mm
1250x2750 ± 50 mm
1,0 ÷ 25 mm - dostępne na zamówienie
Bakelite® jest znakiem hanlowym zarejestrowanym przez Hexion GmbH.