Szkło epoksydowe - odporne tworzywo konstrukcyjne

szkło epoksydowe

Szkło -Epoksyd jest jednym z materiałów konstrukcyjnych, który posiada doskonałe własciwości konstrukcyjne przy jednoczesnym zachowaniu badzo dobrych parametrów izolacyjnych. Materiał tem produkwany jest przez prasowanie warstw tkaniny szklanej przesyconej żywicą epoksydową.
Cechy wyróżniające szkło-epoksyd:

  • mała wrażliwość na działanie podwyższonej temperatury do 180 oC
  • wytrzymuje chwilowe temparatury rzędu kilkuset stopni Celsjusza
  • nie odkształca się w przypadku pracy przy dużych obciążeniach
  • jest odporny na chemikalia
  • bardzo niska chłonność wody
  • może pracować w oleju
  • posiada zdolność tłumienia drgań
  • tudna obróbka mechaniczna

Szkło-epoksyd produkowany w postaci płyt, prętów. Kolory materiału zwykle określają odporność temparaturową:
- jasno żółty do 130oC
- zielony do 155oC
- miodowy do 180oC
Znakomite właściwości mechaniczne i odporność elektryczna w trudnych warunkach (duża wilgotność) charakteryzują skło-epoksyd jako doskonałe tworzywo konstrukcyjne.

szkło-epoksyd / normy - oznaczenia

norma IEC 893 EPGC201 EPGC202 EPGC203 EPGC204 EPGC308
norma NEMA G-10 FR-4 G-11 FR-5 -
norma DIN 7735 HGW2372 HGW2372.1 HGW2372.4 HGW2372.2 -
oznaczenia IZO-ERG TSE-2 TSE-5/130 TSE-3 TSE-5/155 TSE-6

szkło-epoksyd / właściwości fizyczne

własność jednostka miary EPGC202 EPGC204 EPGC308
gęstość [g/cm3] 1,7 - 2,0 1,7 - 2,0 1,7 - 2,0
wskażnik temperaturowy Ti [oC] 130 155 180
chłonność wody
dla gr. 3 mm
[mg] 22 22 22
palność FVO FVO -
nośnik tkanina
szklana
żywica epoksydowa

szkło-epoksyd / właściwości mechaniczne

własność jednostka miary EPGC202 EPGC204 EPGC308
naprężenia niszczące przy
zginaniu w tem. 20oC
[MPA] 340 340 340
moduł elastyczności [MPa] 24 x 103
naprężenia zwrywające [MPa] 300 300 300
naprężenia niszczace przy ściskaniu
prostopadle do warstw
[MPa] 350 350 350
udarność (Charpy)
równolegle do warstw
[KJ/m2] 33 33 33
wytrzymałość na ścinanie
równolegle do warstw
[MPa] 30 30 30
siła rozrywająca płytę
PN-57/C89057
[daN] 350 350 350
naprężenia niszczące
przy ściskaniu równolegle
do warstw PN-83/C-89031
[MPa] 180 180 180

szkło-epoksyd / właściwości elektryczne

własność jednostka miary EPGC202 EPGC204 EPGC308
wytrzymałość dielektryczna
(20-s) w oleju 90oC
- prostopadle do warstw
- równolegle do warstw


[kV/3mm]
[kV/25mm]


30
35


30
35


30
35
porównawczy wskaźnik odporności
na prądy pełzające (CTI)
200 180 180
rezystancja po zanurzeniu w wodzie [MOhm] 5 x 10 4
1-min. próba napięciowa
w oleju 90oC PN-86/E04404
- prostopadle do warstw (3mm)
- równolegle do warstw
[kV]
[kV]
40
40

gatunek szkła-epoksydowego zalecane zastosowanie szkła-epoksyd
EPGC201 zastosownie elektroizolacyjne -dobre właściwości dileketryczne w warunkach wysokiej wilgotności temperatura ciagła do 130oC
niska chłonność wody
klasa izolacji B
EPGC202 zastosowanie elektroizoalcyjne - dobre właściwości mechaniczne kategoria palności FVO certyfikat UL
klasa izolacji B
EPGC203 zastosowania konstrukcyjne bardzo dobre właściwości mechaniczne
zastosowanie elektroizolacyjne bardoz dobre właściwości dielektryczne temperatura do 155oC
klasa izolacji F
EPGC204 zastosowania konstrukcyjne - elektroizolacyjne bardzo dobre parametry, kategoria palności FVO
klasa izolacji F
EPGC308 bardzo dobre właściwości konstrukcyjne i dielektryczne w temperaturze do 180oC
zastosowanie jako wsporniki podstawy do elekmtów grzejnych
format płyty szkło-epoksyd dostępne grubości
1000x1000 ± 50 mm
1000x2000 ± 50 mm
0,1 ÷ 80 mm
1000x1250 ± 50 mm 15 ÷ 80 mm - dostępne na zamówienie