tekstolit.com
 

'kompleksowe dostawy dla przedsiębiorstw
 szybko i niezawodnie'

Start

Oferta

Kontakt

PTFE

Zobacz

faks : +48/42/683 0552

 

telefon: +48/42683 0545   | >Zadzwoń<

 

Menu

tekstolit

szkło-epoksyd

PTFE

ePTFE

poliamid PA

polietylen PE

k ontakt

 

tekstolit rezotex ptfe poliamid polietylen

 

Tekstolit TCF


TEKSTOLIT TCF

UNIWERSALNE   TWORZYWO   KONSTRUKCYJNE
PŁYTY, RURY, PRĘTY

 

Charakterystyka ogólna

 

Materiał ten należy do grupy materiałów warstwowych otrzymywanych przez sprasowanie w podwyższonej temperaturze kilku warstw tkaniny bawełnianej nasyconej żywicą fenolową.

Dopuszczalna temperatura pracy ciągłej 1200C
Do pracy w oleju i powietrzu o normalnej wilgotności
Bardzo dobra obrabialność mechaniczna

Tekstolit T cF to doskonały materiał na łożyska i tuleje ślizgowe , koszyki łożysk tocznych, pierścienie uszczelniające, prowadnice, elementy toczne i bieżnie, koła i wieńce zębate, krzywki i inne elementy konstrukcyjne, od których wymaga się dużej niezawodności i bezobsługowej pracy. Tak szerokie zastosowania Tekstolitu TcF potwierdza wieloletnie doświadczenie eksploatacyjne.

Tekstolit TcF to wysokociśnieniowy laminat zbrojony tkaniną bawełnianą, charakteryzujący się wyjątkową stabilnością właściwości mechanicznych w szerokim zakresie temperatur.

Tekstolit TcF występuje także pod nazwą: płyty, rury, pręty bawełniano-fenolowe, rezotekst, płyta TcF, i jest produkowany wg standardów międzynarodowych PN-EN 60893,DIN 7735,NEMA L-1.

Tekstolit TcF produkowany jest w postaci:

Płyt o grubościach:0,3-150mm i formatach podstawowych 2000x1000mm,1250x1000mm,
Rur o zakresie średnic wewnętrznych: od ø 18 do ø 1240 mm i grubości ścianek od 1,5mm,
Prętów o zakresie średnic od
ø 13 do ø 100 mm,
Specjalistycznych panewek dla przemysłu metalurgicznego.

Spośród powszechnie stosowanych tworzyw sztucznych konstrukcyjnych Tekstolit TcF wyróżnia się bardzo dużą odpornością na przeciążenia mechaniczne i termiczne.

Poza tym TEKSTOLIT cechuje się:

Wysoką wytrzymałością obciążeniową, statyczną i dynamiczną
Dużą odpornością na pełzanie i stabilnością wymiarową
Niskim współczynnikiem tarcia i małą ścieralnością
Samosmarowością i samodocieralnością
Dużą zdolnością tłumienia drgań i cichobieżnością
Łatwością obróbki mechanicznej
Dobrą odpornością na chemikalia
Niskim ciężarem właściwym
Właściwościami elektroizolacyjnymi

 

Charakterystyka typów i oznaczenie wg norm międzynarodowych
 

Nazwa

handlowa

Odpowiadające typy wg normy

zastosowania

IEC 893

DIN 7735

NEMA

TcF-1

PFCC

202

Hgw 2082.5

CE

Płyty elektrotechniczne do pracy w powietrzu i oleju transformatorowym w urządzeniach średnionapięciowych. Dobre właściwości dielektryczne i obniżona chłonność wody

TcF-2

PFCC 201

Hgw 2082

C

Zastosowanie konstrukcyjne i elektryczne niskonapięciowe. Dobre właściwości mechaniczne

TcF-4

PFCC 203

Hgw 2083

L

Zastosowania konstrukcyjne (cienka tkanina). Bardzo wysokie właściwości mechaniczne. Zalecane na małe elementy i do precyzyjnej obróbki mechanicznej i gwinty.

TcF-5

PFCC 201

Hgw 2082

C

Zastosowania konstrukcyjne. Lepsze właściwości mechaniczne od TcF-2.
Rura TcF

-

Hgw2085

-

Typ elektroizolacyjno-konstrukcyjny
Pręt TcF

-

Hgw2085

-

Typ elektroizolacyjno-konstrukcyjny

 

Właściwości fizyczne
 

Własność

J.m.

TcF-1

TcF-2

TcF-4

TcF-5

Gęstość

 

1,3-1,5

1,3-1,5

1,3-1,5

1,3-1,5

Naprężenia niszczące przy zginaniu w temp. 20oC

MPa

90

 100

110

 100

Moduł elastyczności

MPa

7x103

Naprężenia zrywające

MPa

60

80

85

80

Wytrzymałość na ścinanie prostopadle do warstw

MPa

20

25

25

25

Udarność, co najmniej

an-15 prostop.do warstw

ak-10 równol. do warstw

kJ/m 2

kJ/m 2

20

8

25

8

35

10

30

9

Próba napięciowa równolegle do warstw wg PN-86/E-04404

kV

15

8

-

-

Próba napięciowa prostopadle do warstw 3 mm

wg PN-86/E-04404

kV

7,5

5

-

-

Chłonność wody

mg

162

249

249

249

 

Przykłady typowych zastosowań konstrukcyjnych Tekstolitu TcF

 

Łożyska i tuleje ślizgowe: T ekstolit TcF jest szczególnie zalecany na łożyska walcarek w metalurgii, gdzie materiał łożyskowy musi sprostać potężnym naciskom statycznym i dynamicznym, pracując w podwyższonej temperaturze i w wysokiej wilgotności (smarowanie wodą). Zdolność samodocierania i mała wrażliwość na zanieczyszczenia (pochłanianie twardych cząstek) umożliwia półotwartą konstrukcje układu łożyskującego.
Koszyki łożysk tocznych: Łożyska toczne w których zastosowano koszyki z Tekstolitu TcF  działają bezobsługowo i nie wymagają smarowania. Koszyk z Tekstolitu TcF przed zamontowaniem zanurza się w gorącym oleju co powoduje jego głęboką impregnacje i nadaje koszykowi właściwości smarne. Ta cecha ma szczególne znaczenie w łożyskach szybkobieżnych(do40000obr/min) ze względu na kłopoty z utrzymaniem smaru w łożysku i zjawiskami termicznymi.
Prowadnice i elementy toczne i bieżne: Tekstolit TcF jest doskonałym materiałem na wszelkiego rodzaju elementy ruchowe gdzie występują duże naciski jednostkowe, istotna jest cicha praca i tłumienie drgań, niskie opory toczenia lub posuwu na sucho i duża trwałość. Zaletą Tekstolitu TcF jest stabilność kształtu i minimalne (w porównaniu z poliamidami) zmiany twardości materiału w szerokim zakresie temperatur i obciążeń.
Koła, wieńce i listwy zębate:
Tekstolit TcF jest stosowany z dużym powodzeniem w przekładniach zębatych. Bardzo dobrze współpracuje z kołami zębatymi stalowymi. Zaleca się go szczególnie do napędów ciężkich, ale można go stosować także w małych mechanizmach szybkobieżnych. Jego bezpieczne naprężenia podczas pracy sięgają od ok.13MPa przy prędkości obrotowej 1000m/min do ok. 30MPa przy prędkości 30m/min. Koła zębate wykonane z Tekstolitu TcF cechują się dużą odpornością na przeciążenia dynamiczne i zmęczeniowe, cichobieżnością, tłumieniem drgań, małym stopniem ścieralności samodocieralnością i małą wrażliwością na zanieczyszczenia, możliwością pracy w agresywnych środowiskach i w podwyższonej temperaturze.
Statyczne zastosowanie konstrukcyjne: Tekstolity TcF znajdują zastosowanie także w szeregu statycznych konstrukcjach jako elementy nośne , montażowe, dystansowe, ograniczniki, zderzaki, uszczelki, osłony oraz wzorniki, matryce, formy i narzędzia.

Przedstawione dane mają charakter informacyjny, opracowano w oparciu dane producenta IZO-ERG S.A.

 

 

 

Copyright 2005 EKONIT