Tekstolit - tworzywa konstrukcyjne

tekstolit

Nie tylko charakteryzuje się stosunkowo małą wrażliwością na odziaływanie wysokich temperatur, ale również nie odkształca się pod naciskami i jest prosty w obróbce mechanicznej – nic zatem dziwnego, że tekstolit, jeden z najstarszych materiałów konstrukcyjnych i technicznych, mimo upływu czasu nadal cieszy się niesłabnącą popularnością. Składający się w 40% z polimerów i w 60% z innych tworzyw sztucznych tekstolit otrzymywany jest poprzez sprasowanie w podwyższonej temperaturze kilku warstw tkaniny bawełnianej nasyconej żywicą fenolową.

Ten materiał kompozytowy znany jest także jako laminat bawełniano-fenolowy TCF, rezoteks czy tufnol i zazwyczaj cechuje się charakterystycznym, brązowym kolorem.

Cechy wyróżniające tekstolit:

  • mała wrażliwość na działanie podwyższonej temperatury
  • nie topi się i nie zmienia kształtów
  • nie odkształca się w przypadku pracy przy dużych obciążeniach
  • jest odporny na chemikalia
  • posiada niski współczynnik tarcia, jest samosmarowny
  • charakteryzuje się niska chłonnoscią wody
  • może pracować w oleju
  • posiada zdolność tłumienia drgań
  • łatwo obrabia się mechanicznie

Tekstolit jest produkowany w postaci płyt, rur, wałków, prętów i tulejek. Zazwyczaj ma charakterystyczny brązowy kolor. Dzięki swoim właściwościom, znalazł szerokie zastosowanie jako tworzywo konstrukcyjne w przemyśle maszynowym i elektroenergetyce oraz jako materiał elektroizolacyjny. Należy zwrócić uwagę, że tekstolit jako tworzywo konstrukcyjne posiada się dużą odporność na przeciążenia mechaniczne i termiczne podczas pracy.

tekstolit - normy / oznaczenia

norma IEC 893 PFCC201 PFCC202 PFCC203 PFCC204 PFCC305
norma NEMA C CE L - -
norma DIN 7735 HGW2082 HGW2082.5 HGW2083 - -
oznaczenia IZO-ERG TCF-5 / TCF-2 TCF-1 TCF-4 - -

tekstolit - właściwości fizyczne

własność jednostka miary PFCC201 PFCC202 PFCC203
gęstość [g/cm3] 1,3 - 1,5 1,3 - 1,5 1,3 - 1,5
wskażnik temperaturowy Ti [oC] 120 120 120
chłonność wody
dla gr. 3 mm
[mg] 249 162 249
palność - - -
nośnik tkanina
bawełniana
żywica fenolowa

tekstolit - właściwości mechaniczne

własność jednostka miary PFCC201 PFCC202 PFCC203
naprężenia niszczące przy
zginaniu w tem. 20oC
[MPA] 100 90 110
moduł elastyczności [MPa] 7 x 103
naprężenia zwrywające [MPa] 80 60 85
udarność (Charpy)
równolegle do warstw
[KJ/m2] 8,8 7,8 7,0
wytrzymałość na ścinanie
równolegle do warstw
[MPa] 25 20 25
siła rozrywająca płytę
PN-57/C89057
[daN] 300 250 300
naprężenia niszczące
przy ściskaniu równolegle
do warstw PN-83/C-89031
[MPa] 120 - 150

tekstolit - właściwości elektryczne

własność jednostka miary PFCC201 PFCC202 PFCC203
wytrzymałość dielektryczna
(20-s) w oleju 90oC
- prostopadle do warstw
- równolegle do warstw


[kV/3mm]
[kV/25mm]


1,5
1


9
20


1,5
1
porównawczy wskaźnik odporności
na prądy pełzające (CTI)
100 100 100
rezystancja po zanurzeniu w wodzie [MOhm] 1 1 50

gatunek tekstolitu zalecane zastosowanie tekstolitu
PFCC201 zastosownie konstrukcyjne -dobre właściwości mechaniczne
zastosowanie elektroizolacyjne - niskonapięciowe
PFCC202 płyty elektrotechniczne do pracy w powietrzu i oleju transformatorowym w urządzeniach średnionapięciowych
dobre właściwości dielektryczne i obniżona chłonność wody
PFCC203 zastosowania konstrukcyjne (cienka gęsto tkana tkanina), bardzo wysokie właściwości mechaniczne
zalecany na małe elementy i do precyzyjnej obróbki mechanicznej i gwinty
PFCC42 pręty tekstlitowe prasowane zastosowania konstrukcyjne - elektroizolacyjne
PFCC22 rury tekstlitowe zwijane zastosowania konstrukcyjne - elektroizolacyjne

Łożyska i tuleje ślizgowe: Tekstolit PFCC jest szczególnie zalecany na łożyska walcarek w metalurgii, gdzie materiał łożyskowy musi sprostać potężnym naciskom statycznym i dynamicznym, pracując w podwyższonej temperaturze i w wysokiej wilgotności (smarowanie wodą). Zdolność samodocierania i mała wrażliwość na zanieczyszczenia (pochłanianie twardych cząstek) umożliwia półotwartą konstrukcje układu łożyskującego.
Koszyki łożysk tocznych: Łożyska toczne w których zastosowano koszyki z Tekstolitu PFCC działają bezobsługowo i nie wymagają smarowania. Koszyk z Tekstolitu PFCC przed zamontowaniem zanurza się w gorącym oleju co powoduje jego głęboką impregnacje i nadaje koszykowi właściwości smarne. Ta cecha ma szczególne znaczenie w łożyskach szybkobieżnych(do40000obr/min) ze względu na kłopoty z utrzymaniem smaru w łożysku i zjawiskami termicznymi.
Prowadnice i elementy toczne i bieżne: Tekstolit PFCC jest doskonałym materiałem na wszelkiego rodzaju elementy ruchowe gdzie występują duże naciski jednostkowe, istotna jest cicha praca i tłumienie drgań, niskie opory toczenia lub posuwu na sucho i duża trwałość. Zaletą Tekstolitu PFCC jest stabilność kształtu i minimalne (w porównaniu z poliamidami) zmiany twardości materiału w szerokim zakresie temperatur i obciążeń.
Koła, wieńce i listwy zębate: Tekstolit PFCC jest stosowany z dużym powodzeniem w przekładniach zębatych. Bardzo dobrze współpracuje z kołami zębatymi stalowymi. Zaleca się go szczególnie do napędów ciężkich, ale można go stosować także w małych mechanizmach szybkobieżnych. Jego bezpieczne naprężenia podczas pracy sięgają od ok. 13MPa przy prędkości obrotowej 1000m/min do ok. 30MPa przy prędkości 30m/min. Koła zębate wykonane z Tekstolitu PFCC cechują się dużą odpornością na przeciążenia dynamiczne i zmęczeniowe, cichobieżnością, tłumieniem drgań, małym stopniem ścieralności samodocieralnością i małą wrażliwością na zanieczyszczenia, możliwością pracy w agresywnych środowiskach i w podwyższonej temperaturze.
Statyczne zastosowanie konstrukcyjne: Tekstolity PFCC znajdują zastosowanie także w szeregu statycznych konstrukcjach jako elementy nośne , montażowe, dystansowe, ograniczniki, zderzaki, uszczelki, osłony oraz wzorniki, matryce, formy i narzędzia.

format płyty tekstolitowej dostępne grubości
1000x1000 ± 50 mm
1000x2000 ± 50 mm
0,5 ÷ 80 mm
1250x1350 ± 50 mm
1250x2750 ± 50 mm
0,5 ÷ 50 mm - dostępne na zamówienie
1000x1250 ± 50 mm 80 ÷ 150 mm - dostępne na zamówienie